logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ในประเทศ 335 พีเรียด จาก 44 โปรแกรม

Loading...

เมืองปราสาท 2 ยุค BuriRam 2 วัน 1 คืน (VAN)

ทัวร์โค๊ด GWHD210149
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง,ปราสาทหินเมืองต่ำ,ถนนคนเดินเซาะกราว,อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน,สนามฟุตบอล บุรีรัมย์,วนอุทยานเขากระโดง,วัดป่าเขาน้อย
อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ,ปราสาทเมืองต่ำ ,ถนนคนเดินเซาะกราว ,อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน ,สนามฟุตบอล บุรีรัมย์ สเตเดียม ,วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ,วัดป่าเขาน้อย ,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 รถตู้
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 4,690 บ.

มหัสจรรย์ ซากุระเมืองไทย 3 วัน 2 คืน (DD)

ทัวร์โค๊ด GWHD210136
แม่กำปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว , วัดคันธาพฤกษา , ขุนช่างเคี่ยน ชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย , พระธาตุดอยสุเทพ ,ดอยอินทนนท์ , พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ , จุดสูงสุดแดนสยาม , ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ชมซากุระเมืองไทย ณ ขุนวาง , พระธาตุจอมทอง ถนนคนเดินวัวลาย ,สวนดอกไม้แม่ริม , วัดพระสิงห์ , วัดอุโมงค์ , หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ
บ้านแม่กำปอง ,ร้านกาแฟระเบียงวิว ,วัดคันธาพฤกษา ,ขุนช่างเคี่ยน ,วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ,อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ,พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ , จุดสูงสุดแดนสยาม,กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ ,ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ,ดอกนางพญาเสือโคร่งขุนวางหรือ ซากุระเมืองไทย ,วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ,ถนนคนเดินวัวลาย ,วัดพระสิงห์ ,วัดอุโมงค์ ,วัดพระธาตุดอยคำ ,หลวงพ่อทันใจ , กาดวโรรส
สาลี่ , พลัม ท้อ , แนคตารีน , สตรอว์เบอร์รี่ , เมี่ยง , กาแฟ , ชา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 NOK Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 5,399 บ.

เชียงราย ดอยแม่สลอง ดอยตุง 3 วัน 2 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด GWHD220013
สวนแม่ฟ้าหลวง–พระธาตุดอยตุง-ไร่ชาฉุยฟง–หมู่บ้านผาฮี้-เชียงรายไนทบ์ารซ์า-ภชูฟี้้า–วัดร่องขุ่น–สงิหป์ารค์–วัดห้วยปลากั้ง–วัดร่องเสอืเต้น-ดอยแม่สลอง–พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทรส์ถติมหาสนัตคิรีี–เมนูพิเศษสุกี้ยูน นาน-ไร่ชา 101–วัดพระแก้ว-ตลาดหลวง
สวนแม่ฟ้าหลวง-วัดพระธาตุดอยตุง-ไร่ชาฉุยฟง- หมู่บ้านผาฮี้-ไนท์บาร์ซาร์ หรือถนนคนเดิน-ภูชี้ฟ้า-วัดร่องขุ่น หรือวัดขาว-ดอยแม่สลอง-ดอกพญาเสือโคร่ง-ไร่ชา 101-วัดพระแก้ว-ตลาดหลวง
สุกี้ยูนนาน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 5,555 บ.

เชียงใหญ่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์ 3 วัน 2 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด GWHD220014
ดอยสุเทพ-แม่กำปอง หมู่บ้าน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-ร้านกาแฟ-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-วดัพระสงิห์-ฮโินกิแลนด์-ไร่ชาลุงเดช-วัดดาราภิรมย์ พระอารามหลวง-ถ่ายรูปประตูท่าแพ-วัดพระธาตุดอยคำหลวงพ่อทันใจ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ-บ้านแม่กำปอง-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-วัดพระสิงห์วรวิหาร-ไร่ชาลุงเดช-ฮโินกแลนด-วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง-วัดพระธาตุดอยคำ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 5,555 บ.

เที่ยวทั่วไทย น่าน 3 วัน 2 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด GWHD220016
คาเฟ่ เดอะวิวกิ่วม่วง-วัดศรีมงคล-ปัว-ร้านกาแฟไทลอื้ และลาดวนผา้ทอ-วัดภูเก็ต-จุดชมวิวภูคา 1715–โค้งหมายเลข 3-บ่อเกลือ-สะปัน-หยุดเวลาคาเฟ่-จุดชมวิวสะพานบ้านสะปัน-น่าน-วัดพระธาตุเขาน้อย-วัดภูมินทร์–อุโมงค์ลีลาวดี-วดัพระธาตุช้างคำ
คาเฟ่ เดอะวิว@กิ่วม่วง-วัดศรีมงคล(ก๋ง)-หมู่บา้นไทยลื้อหนองบัว-ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-วัดภูเก็ต-จุดชมวิวภูคา 1715-โค้งหมายเลข 3-บ่อเกลือสนิเธาว์-บ้านสะปัน-วัดพระธาตุเขาน้อย-วัดภูมินทร์-พระธาตุช้างค้ำ-ซุ้มต้นลีลาวด
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 5,555 บ.

เที่ยวเบตง สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด GWHD220017
มัสยิดกลางประจําจังหวัดสงขลา-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-มัสยิดกรือเซะ-เมืองเบตง-นํ้าพุร้อนเบตง-สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-Sky Walk จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแขวนแตปูซู-วัดชางให้-ตลาดกิมหยง
มัสยิดกลางประจําจังหวัดสงขลา-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-นํ้าพุร้อนเบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแขวนแตปูซู-วัดชางให้-ตลาดกิมหยง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 5,555 บ.

เที่ยวทัั่วไทย สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต 3วัน 2 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด GWHD220018
วัดพระผุด-วัดไชยธาราราม-ย่านเมืองเก่า สมัผสัวถิ ชี วีติ คนภเูก็ต-แหลมพรมเทพ-พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว–จุดชมวิวเขารัง–แวะซื้อของฝาก
วัดไชยธาราราม-ย่านเมืองเก่า-แหลมพรหมเทพ-อ่าวสยาม-อ่าวปะตก-เกาะเฮ-อ่าวน้ำบ่อ-พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว-จุดชมวิวเขารัง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 5,555 บ.

หลงเสน่ห์ พะเยา น่าน 3 วัน 1 คืน (VAN)

ทัวร์โค๊ด GWHD210142
ลังกา ,วัดนันตาราม ,น่าน, กาแฟบ้านไทลื้อ, วัดภูเก็ต , อปัว ,วัดศรีมงคล , เดอะวิวกิ่วม่วง , วัดมิ่งเมือง-วัดภูมินทร์, วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร , วัดศรีพันต้น , พระธาตุแช่แห้ง
วนอุทยานภูลังกา ,วัดนันตาราม ,กาแฟบ้านไทลื้อ ,วัดภูเก็ต ,วัดศรีมงคล ,เดอะวิว@กิ่วม่วง ,วัดมิ่งเมือง ,วัดภูมินทร์ ,วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ,วัดศรีพันต้น ,พระธาตุแช่แห้ง ,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 รถตู้
3วัน 1คืน / เริ่มเพียง 5,690 บ.

Ubon อุบลต้องมายล 3 วัน 2 คืน (VAN)

ทัวร์โค๊ด GWHD210157
,สามพันโบก,น้ำตกแสงจันทร์, น้ำตกลงรู,น้ำตกทุ่งนาเมือง, วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว , วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ,วัดพระธาตุหนองบัว , ตายายชมทุ่ง, ซื้อของฝาก
สามพันโบก ,น้ำตกแสงจันทร์ ,น้ำตกทุ่งนาเมือง ,วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ,วัดพระธาตุหนองบัว ,วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ,
ไข่กะทะ, โจ๊ก, ต้มเลือดหมู , ข้าวเปียก
4 ดาว
เดินทางช่วง
 รถตู้
3วัน 1คืน / เริ่มเพียง 5,690 บ.

Nakhon Phanom เมืองแห่งความสุขริมโขง 3 วัน 1 คืน (VAN)

ทัวร์โค๊ด GWHD210151
พระธาตุนคร,วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร,วัดพระธาตุศรีคุณ-พระธาตุเรณูนคร,บ้านลุงโฮจิมินห์,ถนนคนเดินนครพนมตักบาตรทำบุญริมน้ำโขง,พระธาตุท่าอุเทน,สะพานมิตรภาพไทย ลาว ,ตลาดอินโดจีน,ลานพญาศรีสัตตนาคราช,พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พระธาตุนคร ,พระธาตุเรณูนคร ,วัดพระธาตุศรีคุณ ,วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ,บ้านลุงโฮจิมินห์ ,ถนนคนเดินนครพนม ,ริมน้ำโขง ,พระธาตุท่าอุเทน ,สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ,พิพิธภัณฑ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ,ตลาดอินโดจีน ,ลานพญาศรีสัตตนาคราช
4 ดาว
เดินทางช่วง
 รถตู้
3วัน 1คืน / เริ่มเพียง 5,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 44 โปรแกรม
sticky