logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ภาคเหนือ 11 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

GWH0118 แอ่วเจียงฮาย มากมายมนต์เสน่ห์ 3 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD193034
เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 (เริ่ม 27 ธันวาคม 2562-19 มกราคม 2563)
เชียงราย–สามเหลี่ยมทองคำ–จินนาลักษณ์ มิราเคิล ออฟ สา–ตลาดแม่สาย–พิพิธภัณฑ์บ้านดำ วัดร่องเสือเต้น-เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 เริ่ม 27 ธันวาคม 2562-19 มกราคม 2563-วัดพระแก้ว–วัดห้วยปลากั้ง-ไร่บุญรอด-วัดร่องขุ่น–กาดทุ่งเกวียน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 รถตู้
3วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,190 บ.

GWH0107-B บ้านรักไทย ปาย ปางอุ๋ง 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD192149
นอน...บ้านรักไทย 1 คืน นอน...ปาย 1 คืน
แม่ฮ่องสอน–วัดจองคำ–วัดจองกลาง–สะพานซูตองเป้–ภูโคลน–พระตำหนักปางตอง–บ้านรักไทย-ปางอุ๋ง–จุดชมวิวปางมะผ้า–จุดชมวิวจ่าโบ่–ถ้ำลอด–ปาย–วัดพระธาตุแม่เย็น–ถนนคนเดินปาย-ทะเลหมอกหยุนไหล–บ้านสันติชล–วัดน้ำฮู–Coffee in Love-Hillside Coffee House–สะพานประวัติศาสตร์–กาดทุ่งเกวียน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 รถตู้
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,988 บ.

GWH0107-A เส้นทางโรแมนติก แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย ปางอุ๋ง 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD192150
นอน....แม่ฮ่องสอน ใกล้ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน 1 คืน นอน....หมู่บ้านรักไทย 1 คืน นอน....ปาย เดอะ ฮาร์ท ออฟ เลิฟ 1 คืน
เชียงใหม่–ออบหลวง–สวนสนบ่อแก้ว–แม่ฮ่องสอน–ถ้ำแก้วโกมล–พระธาตุดอยกองมู–ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน-วัดจองคำ–วัดจองกลาง–สะพานซูตองเป้–ภูโคลน–พระตำหนักปางตอง–บ้านรักไทย-ปางอุ๋ง–จุดชมวิวปางมะผ้า–จุดชมวิวจ่าโบ่–ถ้ำลอด–ปาย–วัดพระธาตุแม่เย็น–ถนนคนเดินปาย-ทะเลหมอกหยุนไหล–บ้านสันติชล–วัดน้ำฮู–Coffee in Love-Hillside Coffee House–สะพานประวัติศาสตร์–กาดทุ่งเกวียน
3 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 25 ก.พ. 63
 รถตู้
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,588 บ.

GWH0119 แอ่วเหนือสุดฟิน Check in 2 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD193035
เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 (เริ่ม 27 ธันวาคม 2562-19 มกราคม 2563) เทศกาลชมสวน Flora Festival 2019 (ตั้งแต่วันนี้ – ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)
เชียงราย–วัดร่องเสือเต้น–พระตำหนักดอยตุง–สวนแม่ฟ้าหลวง–ไร่ชาฉุยฟง–ดอยแม่สลอง-พิพิธภัณฑ์บ้านดำ–วัดห้วยปลากั้ง–ไร่บุญรอด–วัดร่องขุ่น–เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 เริ่ม 27 ธันวาคม 2562-19 มกราคม 2563–ถนนคนเดินเชียงราย-วัดแสงแก้วโพธิญาณ–วัดพระธาตุแม่เจดีย์–เชียงใหม่–พระธาตุดอยคำ–เทศกาลชมสวน Flora Festival 2019 ตั้งแต่วันนี้ – ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563–ทานขันโตก-เชียงใหม่–ลำพูน–วัดสันป่ายางหลวง–วัดพระธาตุหริภุญชัย–ลำปาง–กาดทุ่งเกวียน–วัดพระธาตุลำปางหลวง
ทานอาหารพื้นเมือง ขันโตก
3 ดาว
เดินทางช่วง
 รถตู้
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,690 บ.
sticky