logo

ชลบุรี One Day Trip เดินทางเสาร์-อาทิตย์

รหัสทัวร์ : GWHD210024
ชลบุรี One Day Trip เดินทางเสาร์-อาทิตย์

  • ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค-ตลาดน้ำ 4 ภาค
  • สวนไทย-ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค-เขาชีจรรย์-ตลาดน้ำ 4 ภาค-The Sky Gallery-ศาลเจ้านาจา-จุดชมวิวเขาสามมุข-ร้าน Hill Mare
เดินทางช่วง
24 เม.ย. 64 - 30 พ.ค. 64 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
25 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
1 พ.ค. 64 - 1 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
2 พ.ค. 64 - 2 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
3 พ.ค. 64 - 3 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
4 พ.ค. 64 - 4 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
8 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
9 พ.ค. 64 - 9 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
16 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
22 พ.ค. 64 - 22 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
23 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
26 พ.ค. 64 - 26 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
29 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9
30 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 1,690 1,690 แสดง - 9

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ชลบุรี One Day Trip เดินทางเสาร์-อาทิตย์
ชลบุรี One Day Trip เดินทางเสาร์-อาทิตย์
ราคาเริ่มต้น 1,690
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky