logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

กัมพูชา 2 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

CB02001 กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด GWHD190903
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
ชมชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
4 ดาว
เดินทางช่วง
29 พ.ค. - 31 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.

CB02002 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด GWHD190899
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
4 ดาว
เดินทางช่วง
29 พ.ค. - 31 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
sticky