logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

โปแลนด์ 18 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

แกรนด์ โปแลนด์ 9 วัน QR [WAW-WAW]

ทัวร์โค๊ด GWHD193124
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.

10 วัน 8 คืน แกรนด์โปแลนด์

ทัวร์โค๊ด GWHD200131
บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา
กดังส์, มัลบอร์ก, โทรุน, พอซนัน, วรอตสวัฟ, คราคูฟ, เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา, ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์, เซสซอว์, ลับบลิน, วอร์ซอว์
ท้องถิ่น, จีน, ไทย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Finnair
10วัน 8คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.

10 วัน 8 คืน แกรนด์โปแลนด์

ทัวร์โค๊ด GWHD192957
บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา
กดังส์, มัลบอร์ก, โทรุน, พอซนัน, วรอตสวัฟ, คราคูฟ, เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา, ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์, เซสซอว์, ลับบลิน, วอร์ซอว์
ท้องถิ่น, จีน, ไทย
4 ดาว
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 21 เม.ย. 63
 Finnair
10วัน 8คืน / เริ่มเพียง 76,900 บ.

โปแลนด์ 10 วัน (QR)

ทัวร์โค๊ด GWHD200023
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
10วัน 9คืน / เริ่มเพียง 78,900 บ.
sticky