logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พม่า 16 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

PMM01B ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า) 3 วัน 2 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด GWHD200332
บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พร้อมร่วมสรงน้ำเทพทันใจ ช้อปปิ้งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต
ตลาดสก็อต
พิเศษ !!!! อิ่มอร่อย จุใจกับเมนูกุ้งแม่น้ำเผา และ Buffet ชาบู ชาบู ไม่อั้น
4 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,888 บ.

MDLRM01PG มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG)

ทัวร์โค๊ด GWHD200368
เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอิรวดีสู่ เมืองมิงกุน ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
พิเศษ !!!! กุ้งแม่น้ำเผา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.

PMM01A ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า) 3 วัน 2 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด GWHD200331
บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พร้อมร่วมสรงน้ำเทพทันใจ ช้อปปิ้งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต
ตลาดสก็อต
พิเศษ !!! อิ่มอร่อยจุใจกับเมนู กุ้งแม่น้ำเผา และ บุฟเฟต์ชาบูชาบูไม่อั้น
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

MMR021 มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

ทัวร์โค๊ด GWHD200290
บินหรูอยู่ 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
ตลาดสก๊อต
พิเศษ !!!! ชาบูชิบุฟเฟต์ กุ้งแม่น้ำเผา
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

MMR051 มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน 3 คืน (PG)

ทัวร์โค๊ด GWHD200292
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์
พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
sticky