logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พม่า 61 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...

มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง

ทัวร์โค๊ด GWHD192352
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
1วัน 0คืน / เริ่มเพียง 3,999 บ.

มหัศจรรย์....MYANMAR ย่างกุ้ง ดินแดนแห่งมนต์ขลัง

ทัวร์โค๊ด GWHD192633
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 18 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,999 บ.

ZRGN11 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [มหาเจดีย์ทอง] 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด GWHD200286
เที่ยวสบาย บินเช้ากลับบ่าย ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "วัดกาบาเอ" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ !! บุฟเฟต์ซีฟู้ด สลัดกุ้งมังกร แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ
ตลาดสก็อต
พิเศษ!!!! บุฟเฟต์ซีฟู้ด กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
3 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.

ZRGN01 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [สายบุญ] 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด GWHD200287
สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีญ์กลางน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นฑระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ พิเศษ !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู แถมฟรี !! องค์เทพทันใจพร้อมบทสวดมนต์
ตลาดสก็อต
พิเศษ!!!! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ชาบู
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.

ZRGN02 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [โอบบุญ] 3 วัน 2 คืน (8M)

ทัวร์โค๊ด GWHD200288
ร่วมพิธีมงคล เทินพระธาตุวัดกาบาเอ ขอพรเทพทันใจ สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า นั่งกระเช้าชมวิวสุดฟินขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผาและบุฟเฟ่ต์ชาบู แถมฟรี !! บทสวดมนต์ องค์เทพทันใจ
ตลาดสก็อต
พิเศษ!!! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ชาบู
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.

BT-MMR04 มหัศจรรย์ พม่า โปรจัดให้ จัีดให้ถูก จัดให้ดี จัให้คุ้ม 3 วัน 2 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด GWHD190821
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
4 ดาว
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

BT-MMR051 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 น 3 คืน (PG)

ทัวร์โค๊ด GWHD190901
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

BT-MMR021 โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

ทัวร์โค๊ด GWHD190909
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า
เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 5 ดาว อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
sticky