logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ลาว 17 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

FD311 สบายดี..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด GWHD200402
หลวงพระบาง ความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสานกันอย่างลงตัว ตักบาตรข้าวเหนียว ไฮไลท์ของการมาเที่ยวหลวงพระบาง ชมน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี สักการะพระในวัดเชียงทอง วัดคู่บ้านคู่เมือง
ตลาดมืด ถนนคนเดินขอเมืองหลวงพระบาง ตลาดเช้า
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,888 บ.

LAO001 มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด GWHD200132
มนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก ตักบาตรข้าวเหนียว สัมผัสวิถีชีวิตที่ตลาดเช้า
ตลาดมืด
พิเศษ !!!! เมนูพื้นบ้านขันโตกหลวงพระบาง บนเรือล่องแม่น้ำโขง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.
sticky