logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ไต้หวัน 59 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

TPE02 มหัศจรรย์...TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 5 วัน 3 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด GWHD200321
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ3ตลาดกลางคืนชื่อดัง
ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ถนนคนเดินซีเหมินติง ศูนย์เครื่องสำอางค์ ตลาดปลา
พิเศษ !!!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟุ๊ด
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

TPE03 มหัศจรรย์...TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด GWHD200322
เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา TAIPEI 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง
พิเศษ !!! สเต็กจานร้อน และ ซีฟู๊ด
3 ดาว
เดินทางช่วง
9 ก.ค. - 13 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว (คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3) 4 วัน 3 คืน (CI)

ทัวร์โค๊ด GWHD200324
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ซีเหมินติง ร้านเครื่องสำอางค์ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดปลาไทเป ร้านพายสับปะรด ฟ่งเจี๊ยไนท์มาร์เก็ต
พิเศษ !!!! บุฟเฟต์ชาบู ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

TPE01 ไต้หวัน ซุปตาร์..ทะลุมาเลย อิอิ อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (CI)

ทัวร์โค๊ด GWHD200350
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
ตลาดเจียอี้ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง ศูนย์สร้อยสุขภาพ
พิเศษ !!!! ปลาประธานาธิบดี อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

TPE04 มหัศจรรย์...TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด GWHD200323
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกTAIPEI 101 วัดหลงซาน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดปลาไทเป ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง
พิเศษ !!!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟต์ อาหารซีฟู๊ด + เสี่ยวหลงเปา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.

CI-202 TAIWAN SO COOL 5 วัน 4 คืน (CI)

ทัวร์โค๊ด GWHD200397
สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอาท์เล็ท
พิเศษ !!!! ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เมนูนึ่งจักรพรรดิ,สเต็กสลัดบาร์ไต้หวัน,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
sticky