logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

อินเดีย 4 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

มหัศจรรย์ อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด GWHD210139
เมืองพุทธคยา , หมู่บ้านนางสุชาดา , แม่น้ำเนรัญชรา , เมืองราชคฤห์ , นาลันทา , ราชคฤห์ , วัดเวฬุวันมหาวิหาร , เขาคิชฌกูฏ , พุทธคยา เมืองพุทธคยา , เมืองพาราณสี , สารนาถ , ล่องเรือแม่น้ำคงคา , ชมพิธีคงคาอารตี , ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น , พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
หมู่บ้านนางสุชาดา ,แม่น้ำเนรัญชรา ,เมืองราชคฤห์ ,มหาลัยนาลันทา ,ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร ,วัดเวฬุวันมหาวิหาร ,ตโปธาราม ,เขาคิชฌกูฏ ,เมืองพุทธคยา ,เมืองพาราณสี ,สังเวชนียสถาน สารนาถ ,ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ,ชมพิธีคงคาอารตี ,ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้น ,วัดมหาโพธิ์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 28,900 บ.
sticky