logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

อุซเบกิสถาน 11 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

อุซเบกิสถานปกติ 7 วัน 5 คืน (HY)

ทัวร์โค๊ด GWHD200038
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Uzbekistan Airways
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.

15 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน

ทัวร์โค๊ด GWHD193161
อัลมาตี (คาซัคสถาน), ทะเลสาบอัลมาตี, อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน), นิสา หลุมไฟนรก (Door to Hell), ดาโชกุซ – คีวา (อุซเบกิสถาน), อูร์เก้นช์, ทาชเคนต์ คูจานด์ (ทาจิกิสถาน), อิสตาราฟชาน, ไอนี, เพนจิเค้นท์, แอนชอพพาส, ดูชานเบ, ฮิสซาร์ บิชเคก (คีร์กิซสถาน), อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา, โทกโม๊ค
ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
28 พ.ค. - 11 มิ.ย. 63
 Air Astana
15วัน 13คืน / เริ่มเพียง 170,000 บ.
sticky