logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

เนปาล 3 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

SNP-02 นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด GWHD192291
สัมผัสยอดเขาหิมาลัยและเอเวอเรสต์ เทือกเขานนากาก๊อต-วิหารนาธาโปลา-วัดปศุปฎินารถ ตลาดทาเมล-วัดสวยมภูนารถ-จัตุรัสดูบาร์ พิเศษ เข้าเฝ้าขอพรองค์กุมารี
กาฐมัณฑุ–เทือกเขานากาโก๊ต-บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล-โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล 9D 7N

ทัวร์โค๊ด GWHD192596
4 ดาว
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 19 มี.ค. 63
 Air India
9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 45,200 บ.
sticky