logo

GWH0602 อัมพวา พาเพลิน One Day Trip 1 วัน (ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจ ไปกับเรา)

รหัสทัวร์ : GWHD192191
GWH0602 อัมพวา พาเพลิน One Day Trip 1 วัน (ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจ ไปกับเรา)

  • ล่องเรือชมหิ่งห้อย
  • สมุทรสงคราม-วัดเพชรสมุทรวรวิหาร-ตลาดร่มหุบ-วัดบางกะพ้อม-โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์-อาสนวิหารแม่พระบังเกิด-วัดบางกุ้ง-พิพิธภัณฑ์ขนมไทย-ตลาดน้ำอัมพวา-นั่งเรือชมหิงห้อย
  • เสิร์ฟ....เมนูปูไข่ทะเลนึ่งนมสด
เดินทางช่วง
28 พ.ย. 63 - 27 ธ.ค. 63 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 2,090 2,090 แสดง - 9
29 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 2,090 2,090 แสดง - 9
5 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 2,090 2,090 แสดง - 9
6 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 2,090 2,090 แสดง - 9
7 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 2,090 2,090 แสดง - 9
10 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 2,090 2,090 แสดง - 9
12 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 2,090 2,090 แสดง - 9
13 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 2,090 2,090 แสดง - 9
19 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 2,090 2,090 แสดง - 9
20 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 2,090 2,090 แสดง - 9
26 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 2,090 2,090 แสดง - 9
27 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 2,090 2,090 แสดง - 9

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

GWH0602 อัมพวา พาเพลิน One Day Trip 1 วัน (ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจ ไปกับเรา)
GWH0602 อัมพวา พาเพลิน One Day Trip 1 วัน (ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจ ไปกับเรา)
ราคาเริ่มต้น 2,090
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky