logo

GWH0602 อัมพวา พาเพลิน วิถีชุมชน One Day Trip 1 วัน

รหัสสินค้า: GWHD192191
GWH0602 อัมพวา พาเพลิน วิถีชุมชน One Day Trip 1 วัน

  • ล่องเรือชมหิ่งห้อย
  • สมุทรสงคราม-วัดเพชรสมุทรวรวิหาร-ตลาดร่มหุบ-วัดบางกะพ้อม-โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์-พิพิธภัณฑ์ขนมไทย-อาสนวิหารแม่พระบังเกิด-วัดบางกุ้ง-บ้านแมวไทย-ตลาดน้ำอัมพวา-นั่งเรือชมหิงห้อย
  • เสิร์ฟ....เมนูปูไข่ทะเลนึ่งนมสด
เดินทางช่วง
22 ก.พ. 63 - 28 มิ.ย. 63 ( 42 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
23 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
29 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
1 มี.ค. 63 - 1 มี.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
8 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
14 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
15 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
22 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
28 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
29 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
4 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
5 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
6 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
11 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
12 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
18 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
19 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
25 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
26 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
2 พ.ค. 63 - 2 พ.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
3 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
4 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
6 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
9 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
10 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
16 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
17 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
23 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
24 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
30 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
31 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
3 มิ.ย. 63 - 3 มิ.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
6 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
7 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
13 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
14 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
20 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
21 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
27 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8
28 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 2,190 2,190 แสดง - 8

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

GWH0602 อัมพวา พาเพลิน วิถีชุมชน One Day Trip 1 วัน
GWH0602 อัมพวา พาเพลิน วิถีชุมชน One Day Trip 1 วัน
ราคาเริ่มต้น 2,190
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky